Przykłady

Sala operacyjna ogólna

Kolumna anestezjologiczna z możliwością podwieszania aparatu do znieczulania oraz kolumna chirurgiczna

 

 

 

Sala operacyjna chirurgii naczyniowej

Kolumna anestezjologiczna, kolumna chirurgiczna oraz kolumna z systemem monitoringu

 

 

 

Sale typu OIOM

 Kolumny z rozdziałem stron monitoringu i infuzji

  

Kolumna ze wspólną stroną monitoringu i infuzji

 

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. Sołtysowicka 25A
51-168 Wrocław
Polska


tel. +48 71 326 10 35
fax. +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl