Cu+

Antimicrobial Copper - miedź przeciwdrobnoustrojowa

Posiada zdolność do zabijania lub inaktywacji mikroorganizmów takich jak bakterie, wirusy, grzyby (w tym pleśnie). Charakteryzuje się ona natychmiastowym działaniem o szerokim spektrum skuteczności przeciwdrobnoustrojowej, w tym eliminując niektóre z najbardziej toksycznych gatunków.

 

 

W literaturze naukowej można znaleźć szereg przykładów na skuteczność przeciwdrobnoustrojowej miedzi w zwalczaniu wielu różnych rodzajach szkodliwych bakterii, wirusów takich jak:

 • Acinetobacter baumannii
 • Adenovirus
 • Aspergillus niger
 • Candida albicans
 • Campylobacter jejuni
 • Enterobakterie oporne na karbapenemy
 • Clostridium difficile
 • Enterobacter aerogenes
 • Escherichia coli O157:H7
 • Helicobacter pylori
 • Wirus grypy typu A (H1N1)
 • Klebsiella pneumoniae
 • Legionella pneumophilia
 • Listeria monocytogenes
 • Mycobacterium tuberculosis
 • Norowirus
 • Poliovirus
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Salmonella enteriditis
 • Staphylococcus aureus
 • Enterokoki oporne na wankomycynę

 

Skuteczność miedzi przeciwdrobnoustrojowej

Skuteczność działania miedzi przeciwdrobnoustrojowej zależy od temperatury, zawartości miedzi w stopie, rodzaju mikroorganizmu oraz sposobu skażenia powierzchni tj. czy dochodzi do niego poprzez dotyk, kichnięcie czy też inny rodzaj mokrego skażenia. Jednak w dynamicznym środowisku klinicznym różnice w skuteczności działania nie są dostrzegalne. Badania kliniczne wykazują stałe i skuteczne działanie miedzi i jej stopów na przestrzeni wielu lat. Skuteczność miedzi przeciwdrobnoustrojowej została potwierdzona w 2008 roku przez amerykańską Agencję Ochrony Zdrowia (EPA).

 

Oznaczenia Cu+

Półprodukty i wyroby finalne wykonane przez certyfikowanych producentów z miedzi przeciwdrobnoustrojowej posiadają znak Cu+ przedstawiony poniżej.

 

Materiały - miedź przeciwdrobnoustrojowa

Nie tylko czysta miedź posiada właściwości przeciwdrobnoustrojowe, ale także jej stopy, które zawierają minimum 60% miedzi. Obecnie należy do nich ponad 450 stopów zatwierdzonych przez EPA. Wszystkie te stopy określa się wspólnym mianem „Miedź Przeciwdrobnoustrojowa”. Do najczęściej stosowanych materiałów zalicza się miedź, mosiądz, brązy i miedzionikle. Stopy mogą mieć różne odcienie i kolory:

  

Gdzie stosujemy

Na często dotykanych powierzchniach szpitalnych takich jak półki i blaty, punkty poboru gazów, wyłączniki, akcesoria meblowe i drzwiowe, poręcze, stojaki na kroplówki, dozowniki, myjki, wyposażenie łazienek i toalet.

Firma Kendromed jako certyfikowany partner projektuje urządzenia medyczne, zajmuje się ich produkcją i montażem u klienta. Dlatego też jest elastyczna w doborze i zastosowaniu materiałów, w tym również miedzi przeciwdrobnoustrojowej w swoich wyrobach.

 

Chcesz wiedzieć więcej

www.copperalliance.pl

 www.antimicrobialcopper.org

 

Przykłady zastosowań miedzi przeciwdrobnoustrojowej w wyrobach firmy Kendromed

 

 

  

KENDROMED Sp. z o.o.
ul. Sołtysowicka 25A
51-168 Wrocław
Polska


tel. +48 71 326 10 35
fax. +48 71 326 15 00
e-mail: kendromed@kendromed.pl